Kapi Nintingku Use-amilani
(Using water wisely online book)

Ka uwankaranaku kapi wirura palyanyku use-a-milanma. Munu atunmanama, panya malika urilitja tjuta pitanyi community Kutu (unytjuja) paluru tjana kulu.

Listen

Everyone can use water wisely, especially visitors and guests to the community.

Listen