Kapi Nintingku Use-amilani
(Using water wisely online book)

Panya kapingku puyinnyangka kilinankunytja wiyangku kapi rain water tank-angka tjarpanyi munu Kapi lanma-nguwanpa kuralta ngaranyi tjikintjaku.

Listen

Anything that is on the roof or in the gutters can end up in the tank when it rains and might make the water unsafe.

Listen