Tjukurpa bore-munu tap kapi-tjara
(Bore-to-tap story – Mimili)

Mimilila kapi kutjara nguwanpa ngaranyi (panya kapi treatment kutjupa kutjupa arkani).

Listen

There are two kinds of water at Mimili and they have been treated in different ways.

Listen